Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 20:35

Δήμος Θέρμου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “δια περιφοράς” (Δευ 23/11/2020)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί “διά περιφοράς”, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  ), τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 με ώρα λήξης 12:00, για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Αποδοχή ένταξης του Δήμου Θέρμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

2. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Θέρμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

4. Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

5. Αποκομιδή απορριμμάτων στις Κοινότητες Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος]

6. Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων), δεξαμενών ύδρευσης και υδρομαστεύσεων Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

7. Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και Νεκροταφείων στις Κοινότητες Θέρμου του Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος]

8. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Εσωτερικής Οδοποιίας των οικισμών του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1, της 1-2, 2-2- του 2015».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

9. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας  Τ.Κ.  Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

10. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Μυρτιάς και Αγίας Σοφίας για την αντιμετώπιση της Λειψυδρίας».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

11. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Νέων Οικοπέδων  στην θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

sinidisi.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 20:30