Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 14:07

Με τηλεδιάσκεψη η 14η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγρινίου (Τρι 7/12/2021 17:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 14η/2021 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) στις 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2022. 

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).