Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 15:19

Δια ζώσης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Παρ 17/12/2021 19:30)

Την Παρασκευή 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 68ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69190/οικ.22678/06.12.2021, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

2. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση μεταβίβασης αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών /υπαίθριου ή στάσιμου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση περί έγκρισης χορήγησης οικονομικού βοηθήματος (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος –Αντιδήμαρχος).

5. Γενικές απογραφές κτιρίων, πληθυσμού, κατοικιών 2021 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

Για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση μέσω του διαδικτύου επιλέξτε τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w

Πολυμέσα

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 12:41