Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 10:56

Έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δευ 31/1/2022 20:30)

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30.

Πρόσκληση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α'), της υπ' αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. - εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 72ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/196/οικ.705/17.01.2022, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με γέφυρα Ευήνου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος-Δήμαρχος)

*Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της σημαντικότητας του θέματος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσώλος