Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 11:35

ΕΙΔΙΚΗ και ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Τετ 30/3/2022 17:00 & 17:30)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 17:00  θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 80/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).


Την Τετάρτη 30 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής του  Δήμου  Αγρινίου με θέμα: «Κατάρτιση  προγράμματος  για την Τουριστική Προβολή του Δήμου  Αγρινίου έτους  2022».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής  κ. Φλώρος).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 22/2022 και 41/2022 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 1/2022, 3/2022 και 4/2022 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 21/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 127/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Δήμου Αγρινίου 2023-2026.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2022 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες του Δήμου Αγρινίου, από φυσικές καταστροφές (πλημμυροπαθείς της 16/10/2021), για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών τους και την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση των οικοσκευών τους.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας  κ. Καλαντζής).

 1. Αντικατάσταση υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού ειδικού σκοπού της Κοινότητας Στράτου τα ου Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμός τιμής μονάδος.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 121/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Εκμίσθωση έκτασης της Κοινότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 23/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 5/2021 και 6/2021 αποφάσεις Κοινότητας Αγγελοκάστρου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτης Κοτούμπας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος που βρίσκεται στο Ο.Τ. 773 στην πολεοδομική ενότητα «Αη Βασιλιώτικα» του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 7/2020 Διορθωτική Π.Ε., επί αιτήσεως Αλεξάνδρας Στυλίδου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 46 στην Ερυθραία της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, Δήμου Αγρινίου σε νέα θέση».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).

 

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 11:40