Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Μαϊος 2022 12:10

Συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δευ 23/5/2022 19:30)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π Μεσολογγίου, την  23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 77ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206 /οικ. 6824/2.5.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος–Αντιδήμαρχος).

2. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 13/2022) σχετικά με εγκατάσταση τριών κολώνων τηλεματικής από το Αστικό ΚΤΕΛ (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 14/2022) περί προσθήκης ονομάτων στην Στήλη Πεσόντων στην τοποθεσία Τρίγωνο στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς– Αντιδήμαρχος). • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

5. Έγκριση καθορισμού τελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (εισηγητής κ.Γεώρ. Λαγούδης– Δημοτικός Σύμβουλος).

6. Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότες λόγω εκτάκτων – απρόβλεπτων γεγονότων (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος–Αντιδήμαρχος).

7. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος– Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w