Τετ, 6/7/2022  13:42 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 15:02

Διαδικτυακή παρουσίαση ετήσιας έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 "Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις μικρές επιχειρήσεις" (Δευ 22/11/2021 11:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας σας προσκαλεί στην παρουσίαση της Έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ “Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις  επιχειρήσεις”. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, ώρα 12:00. Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, η είσοδος στο χώρο γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί και ψηφιακά για το κοινό, μέσω έγγραφής στον σύνδεσμο: https://form.jotform.com/213151739411954

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία μέρη, τα οποία με τη σειρά τους αναλυτικά σε τρεις διακριτές θεματικές ενότητες. Στο Μέρος Ι επιχειρείται μια κατά το δυνατό αναλυτική και συστηματική αποτύπωση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος με την καταγραφή, με βάση πάντοτε τα διαθέσιμα στοιχεία, της πορείας σημαντικών οικονομικών μεγεθών.

Στο Μέρος ΙΙ,  περιγράφεται αρχικά το μικροοικονομικό περιβάλλον έχοντας ως πεδίο εστίασης τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των υφεσιακών της συνεπειών στην κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με βάση τα διαρθρωτικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητα. Στη συνέχεια συστηματοποιούνται και συνοψίζονται τα ευρήματα των τακτικών Ερευνών Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και έκτακτων ερευνών που διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ευρήματα εκείνα που προκύπτουν από τις Έρευνες Κλίματος και των έκτακτων ερευνών των δύο τελευταίων ετών αποτυπώνοντας τη δυσμενή πορεία βασικών δεικτών για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η ρευστότητα, η επενδυτική δραστηριότητα και η βιωσιμότητα.

Το Μέρος ΙΙΙ, το οποίο είναι και το τελευταίο, αποτελείται από πέντε σύντομα άρθρα, στα οποία ολοκληρώνεται ο απολογισμός ενώ σε τρία από αυτά περιέχονται και προτάσεις πολιτικής σε σχέση με την ενδυνάμωση του ρόλου των ΜμΕ και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 19:12

Πολυμέσα

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα