Πέμ, 6/10/2022  17:11 
elenfrdeitru
Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 10:33

Δια ζώσης η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Παρ 18/2/2022 19:30)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα την 18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200).

Πρόσκληση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 74ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/201/οικ.1827/07.02.2022 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1.          Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

2.         Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

3.         Προβλήματα Νοσοκομείου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος– Αντιδήμαρχος).

4.         Έγκριση αδελφοποίησης με το Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

5.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με 1 η προσθήκη στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

6.         Έγκριση πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς – Αντιδήμαρχος).

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα