Πέμ, 7/7/2022  12:57 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 14:35

Δια ζώσης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Δευ 21/2/2022 17:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παρουσίαση παραδοτέου επί της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση του έργου: «Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινόχρηστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση Α΄ Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου (Στρατηγικός Σχεδιασμός).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί επιβολής τέλους ταφής στους Δήμους.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Αναμόρφωση Οικονομικών Στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης αίθουσας στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης  γης  στην Κοινότητα  Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης κ. Γεώργιος Ρούσσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα