Παρ, 1/7/2022  04:10 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 18:58

Θέρμο: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο (Τετ 30/3/2022 18:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence η 5η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου.

2. Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών έργων υποδομής, πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμου» στον Άξονα «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

3. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [ΑΤ09] συνολικού ποσού 620.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: Εκπόνηση μελετών έργων υποδομής, πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμου.

4. Αποδοχή ένταξης, αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

5. Αλλαγή σκοπού του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Κοινότητας Χαλικίου Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού 40.000,00 €, σε «Αποκατάσταση τεχνικών έργων οδοποιίας Κοινότητας Χαλικίου», προϋπολογισμού 40.000,00 €».

6. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου (ΚΠΑΠΔΗΘ)» με το ποσό των 120.000,00 €.

7. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)» με το ποσό των 115.000,00 €.
8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

9. Απαλλαγή ποιμνιοστασίων από τα Δημοτικά Τέλη.

10. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Θέρμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την Κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

11. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά τυχόν υπολοίπων.

12. Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών κατά Κοινότητα για ενίσχυση με είδη διατροφής ενόψει Πάσχα έτους 2022.

13. Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων».

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης.

Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

agrinionews.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα