Πέμ, 7/7/2022  14:28 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 14:53

Δήμος Αγρινίου: Δια περιφοράς η 6η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Μ.Δευ 26/4/2021 17:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η 6η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, για τη λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών  με ειδικά προβλήματα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαντζής).

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2021 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2021».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 66/2020 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 506Β σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 62/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

Χωροθέτηση και αδειοδότηση για τοποθέτηση ενημερωτικών ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 64/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

Παροχή σύμφωνης γνώμης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου πρατηρίου καυσίμων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Έγκριση ή μη καθορισμού τιμήματος απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ ΚΧ458 και ΟΤ 459Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (φερόμενος ιδιοκτήτης Βασίλειος Αγγελόπουλος).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα