Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 18:05

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου (Παρ 30/9/2022 18:00)

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Επικύρωση αποηχογραφημένων πρακτικών συνεδριάσεων 2021, τακτικών (4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η και 14η) και ειδικών (1η, 2η, 3η, 4η).

2. Επικύρωση αποηχογραφημένων πρακτικών συνεδριάσεων 2022, ειδικής περί δημαιρεσιών, τακτικών (2η, 4η, 5η, 6η και 7η) και εκτάκτων (1η και 3η).

3. Αποδοχή και κατανομή – με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2022 – χρηματοδότησης 180.000,00 € στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025».

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Θέρμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Κοινοτομία – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

6. Κατανομή ποσού 10.693,93 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Θέρμου {Γ΄ Κατανομή 2022}.

7. Κατανομή πίστωσης 7.988,00 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

8. Επί αίτησης του κ. Βαστάκη Νικολάου του Γεωργίου για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

9. Επί αίτησης του κ. Μαραγιάννη Νικολάου του Ανδρέα για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

10. Επί αίτησης της κ. Παπακωστοπούλου – Μελαχρή Αθηνάς για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

11. Έγκριση καταχώρησης τιμολογίου σε ΚΑΕ παρελθόντων ετών στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Θέρμου, ώστε να συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022.

12. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Ημερήσιου Γυμνασίου Θέρμου.

13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο».

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

agrinionews.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα