Πέμ, 7/7/2022  14:37 
elenfrdeitru
Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 10:55

Αγρίνιο: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9/12/2020 18:30

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2020  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αγρινίου.  

(Σχετ. η υπ’ αριθμ.  191/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 14η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:  

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ     

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 10:59
Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα