Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 16:21

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Τρι 25/10/2022 19:30)

Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π Μεσολογγίου, την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 269/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΓΧΩΡΖ-ΖΕΝ) απόφασής μας, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002289 (εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 284/2019 (ΑΔΑ:68ΡΞΩΡΖ-ΑΗΑ) απόφασής μας, ως προς τον ορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» (εισηγητής κ. Μπαλαμπάνης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος).

3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 29/2021) περί έγκρισης παραδοτέων που αφορούν την σύμβαση αρ. πρωτ. 22992 19/12/2018 με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου-Αστική Βιώσιμη κινητικότητα» στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Λύρος Κων/νος –Δήμαρχος).

4. Επιστροφή τάφων (εισηγητής κ. Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 20/2022) σχετικά με σχετικά με έγκριση πίνακα χειμερινών δρομολογίων 2022-2023 από 15-09-2022 έως 30-06-2023 Αστικού ΚΤΕΛ Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα