ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022 12:08

Θέρμο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο (Δευ 31/10/2022 18:00)

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου η 13η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δεκαεννιά (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1) Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023.

2) Αποδοχή ένταξης της πράξης: «Παρεμβάσεις βελτίωσης ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Κοκκινόβρυσης και Κόνισκας Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (πρώην ε.ε. 2019ΣΕ07600005)» με Κωδικό ΟΠΣ 5185170 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

3) Αποδοχή 42.135,20 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022) με αναμόρφωση προϋπολογισμού).

4) Αποδοχή 42.135,20 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.

5) Αποδοχή 8.052,00 € για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6) Αποδοχή ποσού 5.355,00 € «Συµπληρωµατική κατανοµή από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολειών τους (κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολειών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)».

7) Αποδοχή Δωρεάς 200,00 € από Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμου.

8) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2022.

9) Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

10) Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

11) Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

12) Αναπροσαρμογή τέλους Νεκροταφείων Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

13) Αναπροσαρμογή επιβολής τελών άρδευσης για το έτος 2023.

14) Αναπροσαρμογή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2023.

15) Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

16) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-07-2022 μέχρι 30-09-2022.

17) Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γενικού Λυκείου Θέρμου.

18) Συμμετοχή του Δήμου Θέρμου στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ – Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

19) Εκμίσθωση ιαματικών λουτρών Μυρτιάς.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Θέρμο, 27-10-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

sinidisi.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα