Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 18:21

Δήμος Αμφιλοχίας: Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (δύο ειδικές και μία τακτική) (Τρι 20/12/2022 14:30)

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5335/τ.Β/14-10-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

 

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5335/τ.Β/14-10-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 (Ισολογισμού- αποτελέσματα χρήσεως».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

 

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:30,  σύμφωνα με το ΦΕΚ 5335/τ.Β/14-10-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Προσχώρηση του Δήμου στους όρους του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ».

[Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ».

[Εισηγητής: : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα