Πέμ, 7/7/2022  13:44 
elenfrdeitru
Κυριακή, 23 Μαϊος 2021 13:08

Με Τηλεδιάσκεψη η 7η/2021 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Τετ 26/5/2021 17:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 7η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 26 ΜΑΪΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, για τη λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία: «Ενεργειακή Κοινότητα Αγρινίου ΣΥΝ.Π.Ε.».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).   

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Αράκυνθο.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. 

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).  

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).    

Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατείας της Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 1/2019, 2/2020 και 1/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 16/2019 και 11/2021 αποφάσεις της Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Μετονομασία οδών της Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 2/2019 και 2/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 17/2019 και 12/2021 αποφάσεις της Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατειών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου. 

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και:

  • Η υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση Κοινότητας Καινουργίου.
  • Οι υπ’ αριθμ. 13/2019 & 8/2020 αποφάσεις Κοινότητας Παναιτωλίου.
  • Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Γαβαλούς.
  • Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Ελαιοφύτου.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 170/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Α΄ τριμήνου  2021  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2021».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 86/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απαλλαγή επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω COVID 19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού και τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων» και της υπ’ αριθμ. 185/2020 απόφασης (σε Ορθή Επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αγρινίου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Έγκριση της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος «Παλαιοκερασιάς»  στην θέση «Παλιοχώραφο» της Τ.Κ. Κερασέας, Δ.Ε. Παναιτωλικού του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα