Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 10:04

Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου. (Τρι 14 - Τετ 15/2/2023). Μέχρι Πέμπτη 2/2/23 οι υποψηφιότητες

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου στις 16 Ιανουαρίου 2023, οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους θα διεξαχθούν στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2023.

2.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή ανακοινώνει, γνωστοποιεί και εφιστά την προσοχή των μελών που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, ότι η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητας (σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το Καταστατικό) λήγει την Πέμπτη 2-2-2023 και ώρα 20:00 μμ.

3.   Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι:

      Α. Αιτήσεις υποψηφιότητας υπάρχουν στα γραφεία του Συλλόγου

           Βλαχοπούλου 8.

      Β.   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2641057390.

      Γ.   Οι εκλογές θα διεξαχθούν:

 • Για Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Για Ελεγκτική Επιτροπή.
 • Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

4.   Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα:

 • Ή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Ή σε παραταξιακό ψηφοδέλτιο.
 • Ή σαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

5.   Για κάθε μέλος, ασυμβίβαστο υπάρχει αποκλειστικά και μόνο για υποβολή   διπλής υποψηφιότητας, σε Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή. Ειδικότερα, το μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα:

 • Για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Για μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόσωπος.
 • Για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπρόσωπος.

6.   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου έχουν:

 • Τα μεν παλαιά μέλη εφόσον έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και 30-6-2021.
 • Τα νέα μέλη εφόσον έχουν εγγραφεί σαν μέλη του Συλλόγου έως και  τις 14-1-2023.

8. Για Αντιπροσώπους δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου σαν κύρια οργάνωση.

9. Αν και αυτονόητο, τονίζεται ότι δικαίωμα να ψηφίσει έχει μόνο το  συγκεκριμένο μέλος του Συλλόγου και όχι άλλος αντ’ αυτού με εξουσιοδότηση.

10. Ολοκληρώνοντας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει και γνωστοποιεί ότι η  ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπους θα διεξαχθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ΕΚΛΟΓΕΣ

α) Την Τρίτη 14-2-2023 θα διεξάγεται από ώρα 13:30 μμ. έως 21:30 μμ.

β) Την Τετάρτη 15-2-2023 θα διεξάγεται από ώρα 13:00 μμ. έως 20:00 μμ.    Καταμέτρηση από 20:00 μμ. ως 22:00 μμ.

γ) Η πρόταση προς την Δικαστική αρχή θα υποβληθεί μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.

δ) Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου,  Βλαχοπούλου 8, Αγρίνιο. τηλ. 2641057390.

Η Εφορευτική Επιτροπή, εφιστά την προσοχή των μελών όταν προσέρχονται να έχουν μαζί τους:

 • Την αστυνομική τους ταυτότητα ή
 • Άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (π.χ. ασφαλιστικό βιβλιάριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.).

Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου να ασκήσουν το κορυφαίο δικαίωμά τους έγκαιρα και να αποφύγουν τον συνωστισμό τις τελευταίες ώρες. Επίσης τα παροτρύνει να θέσουν υποψηφιότητα και να βοηθήσουν έτσι την Συλλογική μας προσπάθεια.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα