Παρ, 20/5/2022  13:26 
elenfrdeitru
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 19:20

Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου (Παρ 4/6/2021 20:30)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 20.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. 9704/31.5.2021 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Συζήτηση και έγκριση καταστατικού, του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.”

sinidisi.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα