Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 14:32

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Τρι 25/4/2023 18:00)

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για μεταφορά υπολείμματος δημοτικών αποβλήτων (ανακύκλωσης) μεταξύ συνδέσμου Δ/νσης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  1. Εισήγηση για περικοπή αμοιβής του Αναδόχου του έργου ‘‘Ολοκλήρωση Δικτύων Ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού’’ (εισηγήτρια κ. Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
  1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 8/2023) σχετικά με αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ. Αλετράς Αντ.–Αντιδήμαρχος).
  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραίτησης ή μη από μισθωμένα αγροτεμάχια του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς και την διαγραφή ποσών ετήσιων μισθωμάτων έτους 2023 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  1. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης σχολικού κτιρίου πρώην Νηπιαγωγείου Αγ Γεωργίου (εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Αντιδήμαρχος).
  1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης μίας λυόμενης αίθουσας (ΠΡΟΚΑΤ) στο ΕΠΑΛ Κατοχής (εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα