Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 09:34

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Τρι 23/5/2023 19:00)

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ονοματοδοσία οδών και πλατειών της Κοινότητας Μεσολογγίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Τσώλος Ιωάν.–Πρόεδρος).

  • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

2.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.– Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσολογγίου στην περιοχή συγκοινωνιακού έργου από το

Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου για το έτος 2023 (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

4.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας / προμήθειας “Μουσείο Αιτωλικού -Προμήθεια Εξοπλισμού Προβολής και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

5.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην υλοποίηση του έργου MUSE του προγράμματος INTERREG V-A Greece - Italy 2014-2020” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

6.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση πεζοδρομίων-διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

7.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας του έργου “Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου ” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

8.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Αιτωλικού” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

9.   Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

10. Επαναδιατύπωση της υπ' αριθμ. 39/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

11. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. της “ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

13. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 9/2023) σχετικά χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση του οικονομικού φορέα “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ” στη θέση Άγιος Ηλίας ΤΚ Κατοχής (εισηγητής κ. Αλετράς Αντων.–Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος
 
Ιωάννης Τσώλος
 

 

 

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα