Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 18:40

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Πεμ 29/6/2023 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7005/τ.Β/31-12-2022 η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχος  Β 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λειτουργία παιδικής εξοχής Μπούκας και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών για το έτος 2023».

[Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  χορήγησης δύο  αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου στην Τ.Κ Μενιδίου»

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή τέλους Λαϊκής  Αγοράς Λουτρού».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιότερα το κοινοτικό γραφείο Σαρδηνίων στο εκκλησιαστικό συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Σαρδηνίων».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ή μη  τοποθέτησης  απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν του καταστήματος Μπούση Ιωάννη  σε όλο το μήκος, της πρόσοψης του στην Γ. Στράτου  στην πόλη της Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ή μη  τοποθέτησης  απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν  του γκαραζ που βρίσκεται βορειοδυτικά της οικοδομής του Κ. Σαπλαούρα Δημητρίου  στην οδό Βελισσαρίου Σαλμά 2 στην πόλη της Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ή μη  τοποθέτησης  απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν  του γκαραζ που βρίσκεται νοτιοανατολικά της οικοδομής του Κ. Σαπλαούρα Παναγιώτη στην οδό Βελισσαρίου Σαλμά 2 στην πόλη της Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικών Πεζόδρομων Οικισμού Κρίκελλου ΤΚ Λουτρού ΔΕ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση για μελέτη με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».

[Εισηγητής: Ο κ.  Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Σταύρου Κωνσταντίνο».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα