ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2023 10:50

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Παρ 7/7/2023 18:00)

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση τροποποίησης δανειακής σύμβασης (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση πρόσληψης 30 ατόμων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

5. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

6. Μεταβολές και Διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Τσώλος

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα