Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023 16:42

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Δευ 24/7/2023 19:00)

Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου  επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κλείσιμο Παραρτημάτων ΕΛ.ΤΑ. στον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 92/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη θέσεων φορτοεκφορτώσεων επί της οδού Σουλίου 10,11&37, στο Αγρίνιο»).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 93/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών της Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας και η υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Καζαντζής).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 168/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2023, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην αύξηση του Συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ενεργειακής Κοινότητας Αγρινίου ΣΥΝ.Π.Ε.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Ενεργειακής Κοινότητας Αγρινίου ΣΥΝ.Π.Ε.).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας  κ. Καλαντζής).

 

 1. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 28/2023 απόφαση Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α.).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α.  κ. Παπαγεωργίου).

 

 1. Κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου και υλοποίηση μετατόπισης υφισταμένου περιπτέρου σε κενωθείσα θέση.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 94/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 26/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 49/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  με  θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα  Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφαση Κοινότητας Καμαρούλας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρούλας κ. Αλέξιος Μερμήγκας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικής με το πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο: «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης: «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου Αγρινίου και διαγραφή προσαυξήσεων – παραγραφή απαιτήσεων από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου παρελθόντων οικονομικών ετών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ αριθμ. 78470/19-12-2022 σύμβασης του οικονομικού φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και των νεοαποκτηθέντων απορριμματοφόρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για χρονικό διάστημα έως ως 31-12-2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδών πόλης Αγρινίου – ΔΕ Θεστιέων – Παραβόλας - Παναιτωλικού».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις – ασφαλτοστρώσεις – οδών ΔΕ Στράτου – Νεάπολης – Παρακαμπυλίων – Αγγελοκάστρου – Μακρυνείας - Αρακύνθου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες με αύξηση της αναθεώρησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Λεπενούς του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης “ΠΟΣΜΕ” Αγρινίου», προϋπολογισμού 34.715,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου», προϋπολογισμού μελέτης 980.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 191.371,26 € µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070058.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευές πεζοδρομίων - διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 500.000,00 € µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067331.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)» και ανάκληση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα