Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 18:43

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Δευ 7/8/2023 20:00)

Τη Δευτέρα  7 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση κατανομής θέσεων και ανθρωποωρών προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024 κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/78/10519/20-7-2023 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. X. Παπαδημητρίου).
  2. Έγκριση:

Α) Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου: «Σήμανση , Διάνοιξη και συντήρηση ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  1. Λήψη απόφασης για δέσμευση ένταξης των πράξεων με τίτλο:
  • Έντυπη έκδοση οδηγού «Τόπου Γεύσεις Δήμου Αγρινίου».
  • Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση Άγιος Βασίλειος στη Λίμνη Κρεμαστών Τ.Κ. Σιδήρων Δήμου Αγρινίου.
  • Σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ. Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρίνιου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Πράξη: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  2. Τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου»: α) Υποέργου Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών, β) Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου, με κωδικό ΟΠΣ 5001579 του « Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  3. Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου, πράξη με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5001499, ΤΟΥ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 18:44
Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα

Εκδηλώσεις Σήμερα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων