Τετ, 18/5/2022  02:51 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 19:00

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου (Δευ 28/6/2021 18:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου. Η πρόσκληση έχει ως εξής: 

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 7η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δανειακής σύμβασης  με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  για την εκτέλεση του  έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

·      Στο θέμα αυτό συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Συρακούλας Ιωάννης με δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

2.  Έγκριση δανειακής σύμβασης  με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  για  την  εκτέλεση του  έργου «Βελτίωση  ύδρευσης των Τ.Κ. Ανάληψης και Δρυμώνα Δήμου Θέρμου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

·      Στο θέμα αυτό συμμετέχουν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ανάληψης κ. Πετρόπουλος Γεώργιος και Δρυμώνα κ. Καρβελάς Λάμπρος με δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

3. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 70.000,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία και  αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

4. Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Δ΄ κατανομή 2020}.

5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2021.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α334/2020 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

sinidisi.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα