Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 22:12

QUALITY4KALAMON: ημερίδα παρουσίασης του έργου στο Αγρίνιο (Τρι 26/9/2023 11:00 πμ)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και η εταιρεία foodstandard Α.Ε., σας προσκαλούν στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου QUALITY4KALAMON, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, στο Agrinio Imperial hotel.

Το έργο με τίτλο “Βελτίωση της ποιότητας των συγκομισμένων ελαιοκάρπων ‘Καλαμών’ με προσυλλεκτικούς χειρισμούς στοχευμένους στην πρωίμιση, την παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του καρπού και την εμφάνιση ασθενειών, και επίδραση αυτών στην ποιότητα και διατροφική αξία του επεξεργασμένου τελικού προϊόντος” θα συμβάλλει, μέσω μιας σειράς πρακτικών και χειρισμών, στην ανάπτυξη καινοτόμων διαφυλλικών σκευασμάτων με σκοπό την ταυτόχρονη ωρίμανση, την αύξηση της συνεκτικότητας και την παρεμπόδιση εμφάνισης ασθενειών  των ελαιόκαρπων της ποικιλίας Καλαμών.

Το έργο Quality4Kalamon υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β κύκλος”. Αρωγοί στη διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών ήταν οι υπεργολάβοι του Προγράμματος, Ε.Λ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι εργασίες της ομάδας έργου σε πειραματικούς ελαιώνες έγιναν με σκοπό τον έλεγχο της πορείας ωρίμανσης και τον προγραμματισμό της ημερομηνίας συγκομιδής των ελαιοκάρπων, κατόπιν εφαρμογής των πειραματικών ψεκασμών. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της φωτοσύνθεσης των φύλλων των ελαιοδέντρων, καθώς και συλλογή δειγμάτων φύλλων για φυλλοδιαγνωστική εξέταση (περιεκτικότητα μικρο – και μακροστοιχείων). Τα δείγματα των φύλλων συλλέχθηκαν από τις δύο διαφορετικές πειραματικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό α) τη βελτίωση της υφής των ελαιόκαρπων και β) την πρωίμιση και την ομοιόμορφη ωρίμανση του ελαιόκαρπου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:

11:30 Προσέλευση

12:00 Καλωσόρισμα- Συντονισμός- Concept προγράμματος, Βέλλιου Άννα, Γεωπόνος foodstandard

12:10 Η ελιά Καλαμών. Η αξία, το πρόβλημα της ωρίμανσης και της συνεκτικότητας του καρπού, Παπαιωάννου Κώστας, Τεχνολόγος Γεωπόνος, ελαιοκαλλιεργητής Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρινίου”

12:20 Δυνατότητα βελτίωσης της υφής των ελιών Καλαμών με ενσωμάτωση στις κλασσικές καλλιεργητικές τεχνικές χειρισμών Ca-Si, Καυκαλέτου Μίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Δενδροκομίας

12:40 Εφαρμογή διαφυλλικών ψεκασμών με καινοτόμα σκευάσματα στοχεύοντας στην πρωίμηση και στην ομοιόμορφη ωρίμανση ελιών Καλαμών, Χριστόπουλος Μίλτος, Ερευνητής Γ’ Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ “Δήμητρα”

13:00 Εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, Κούκη Ακριβή, Τεχνολόγος Τροφίμων Διευθύτρια Εργοστασίου Ελαιών Α.Σ. ‘Ένωση Αγρινίου’

13:20 Ερωτήσεις – κλείσιμο εκδήλωσης

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα