Τετ, 18/5/2022  04:29 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 18:26

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου την Δευτέρα (28/12/2020 17:30) και την Τετάρτη (30/12/2020 17:30)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 2η/2020 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:30, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2021.

(Σχετικά: α) Η υπ’ αριθμ’ 206/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

β) Η υπ’ αριθμ’ 5/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

2. Έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2021 Δήμου Θέρμου.

(Σχετικά: Η υπ’ αριθμ’ 219/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.)

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 17η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:30, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή  ένταξης  του έργου με τίτλο:  «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου  Θέρμου» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

·      Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Συρακούλας Ιωάννης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

2. Αποδοχή  ένταξης  του έργου με τίτλο:  «Βελτίωση ύδρευσης των Τ.Κ Ανάληψης και Δρυμώνα Δήμου Θέρμου» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

·      Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Ανάληψης κ. Πετρόπουλος Γεώργιος και Δρυμώνα κ. Καρβελάς Λάμπρος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

3. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 130.000,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη  και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

·      Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αβαρίκου κ. Ελευθεριάνος Γεώργιος και Κάτω Χρυσοβίτσας κ. Ραμαντάνης Ιωάννης συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

5. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 με τίτλο “Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Θέρμου”

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής  Επιτροπής Ισότητας Δήμου Θέρμου .

[Εισηγήτρια: Καλημέρη Ιωάννα, Αντιδήμαρχος]

7. Έγκριση της αριθ. 25/2020 απόφασης  Δ.Σ.  Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Έγκριση διενέργειας προμηθειών: «ειδών τροφίμων σίτισης (Παντοπωλείου – Κρεοπωλείου – Ιχθυοπωλείου – Οπωροπωλείου – Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου), ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» για το οικονομικό έτος 2021″

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

8. Έγκριση της αριθ. 26/2020 Απόφασης Δ.Σ.  Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

9. Οργάνωση άρδευσης για τις Κοινότητες Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς αρδευτικής περιόδου 2021.

[Εισηγητής: Μυζήθρας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]

·      Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης και Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα,  Αγίας Σοφίας, Αργυρού Πηγαδίου και Διπλατάνου”.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

sinidisi.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 18:28
Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα