Τετ, 18/5/2022  03:09 
elenfrdeitru
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 18:32

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Παρ 24/9/2021 18:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 10η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Έκδοση ψηφίσματος για τον εκλιπόντα κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

2.     Επικύρωση αποηχογραφημένων πρακτικών 13ης/2019, 14ης/2019, 15ης/2019, 16ης/2019, 17ης/2019, 18ης/2019, 19ης/2019, 20ής/2019 και 21ης/2019 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

3.     Επικύρωση αποηχογραφημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.

4.     Επικύρωση αποηχογραφημένων πρακτικών 1ης/2021, 2ης/2021και 3ης/2021, συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

5.     Κατανομή πίστωσης 13.899,12 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Β΄ κατανομή 2021}.

6.     Κατανομή πίστωσης 7.988,00 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

7.     Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ για το έτος 2021 και 2022.

8.     Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Εσωτερικής Οδοποιίας των οικισμών του Δήμου Θέρμου από πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2, 2-2 του 2015».

9.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας και αντιπλημμυρικής προστασίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου».

sinidisi.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα