Τρί, 5/7/2022  05:49 
elenfrdeitru
Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 20:14

Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Τετ 6/10/2021 19:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

 

« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως  

    και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».

    [ Εισηγητής : Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας ( Δήμαρχος) ].

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας: 

Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων». 

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]

ΘΕΜΑ 2ο : :« Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση-μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ». 

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021»

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)  ].

 

     Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας: 

     Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης