Τρί, 5/7/2022  14:56 
elenfrdeitru
Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 15:15

Διπλή συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Τρι 22/3/2022 18:30 & 19:30)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Πρόσκληση σε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 74ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/201/οικ.1827/07.02.2022 .

Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις

Παρακολουθήστε τις συνεδριάσεις στο κάτωθι σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Μαρτίου 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)

και της 75ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/202/οικ.2684/21.02.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2022’’

  (εισηγητής κ. Κων/νος Λύρος–Δήμαρχος).                                                                                                  

  1. Απόδοση Δημοτίας και επίδοση του χρυσού μεταλλίου της Πόλεως στην κα. Βικάτου Ολυμπία, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (εισηγητής κ. Κων/νος

  Λύρος–Δήμαρχος).                                                                                                                                      

  1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος–

  Αντιδήμαρχος).                                                                                                                                            

  1. Έγκριση παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση του έργου

“Συμπληρωματικά Έργα αναβάθμισης Υδατικών Οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νιας” (εισηγητής κ.

  Κων/νος Λύρος–Δήμαρχος).                                                                                                                        

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τιμής παράβολου υπέρ του Δήμου για την χορήγηση   άδειας    κυκλοφορίας    ζωήλατου   οχήματος    (εισηγητής   κ.Αντ.    Αλετράς–

  Αντιδήμαρχος).                                                                                                                                            

  1. Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ιεράς Πόλης

  Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κων/νος Λύρος–Δήμαρχος).                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Μαρτίου 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 75ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/202/οικ.2684/21.02.2022 και κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. 17/17.3.2022 αιτήματος (12) Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση στο παρακάτω θέματα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της προσπάθειας ακύρωσης της παραχώρησης έκτασης (POLDER) κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στις ενεργειακές κοινότητες της Περιφ. Δυτικής Ελλάδος, μέλη των οποίων είναι ο Δήμος Μεσολογγίου, τα νομικά του πρόσωπα και τα ΤΟΕΒ του Δήμου.