Πέμ, 6/10/2022  17:51 
elenfrdeitru
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022 18:43

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου την Δευτέρα 11/4/2022 16:30

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Απριλίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020  (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 75ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/202/οικ.2684/21.02.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης

στα παρακάτω θέματα:

1. Αντικατάσταση μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κων/νος Λύρος–Δήμαρχος).

2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις Π/Υ σύμφωνα με το άρθρο 5,  ΠΑΡ. 1 & 3 “Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού” της ΚΥΑ οικ. 55040/21-7-2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.7.2021) : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’αρ.7028/2004 απόφασης (Β ́ 253) (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

3. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 8/2022) σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ.167/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη θέση Λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

  • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 9/2022) επί της κυκλοφοριακής μελέτης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλασης της αρτηρίας των οδών ΠαπαδιαμαντοπούλουΝαυπάκτου” στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

  • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

6. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές για θέρμανση των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα