Δευ, 8/8/2022  05:23 
elenfrdeitru
Σάββατο, 16 Ιουλίου 2022 12:17

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Τετ 20/7/2022 18:00)

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, σύμφωνα με το αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022 Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμό μελών προκειμένου να συγκληθεί Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)»

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Χωροθέτηση παιδικής χαράς επί της οδού Δ. Κούβαρη, πλησίον Α’ παιδικού σταθμού Αμφιλοχίας»

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Σπάρτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτου»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου «ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση άδεια ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25,07,2005 ( όπως ισχύει) του έργου « ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωμτικά υδαυλικά / αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις τμήμα S2 ΧΘ 107+120 – ΧΘ 141+500»

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ    7ο:    «Αναμόρφωση    ισχύοντος    προϋπολογισμού    & τροποποίηση    Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χριστόφορος Κουσιορής

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 16 Ιουλίου 2022 12:19
Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα