Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 10:25

Τακτική και ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου (Δευ 24/10/2022 18:00)

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 18:00  θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 418/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

Την Δευτέρα  24 Οκτωβρίου  και ώρα  18:30  θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 Δήμου Αγρινίου.  

(Σχετ. η υπ’ αριθμ.  354/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

Την Δευτέρα  24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

 1. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2022 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 141/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 30/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αγρινίου, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Εκτελεστική Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση προσκύρωσης κοινόχρηστης οδού μη αναγνωρισμένης από το ρυμοτομικό σχέδιο Αγρινίου εντός του Ο.Τ. 181Α.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 138/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών 46 και 103 στο Ο.Τ. Γ 1020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 139/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Εκμίσθωση έκτασης της Κοινότητας Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 140/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Κοινότητας Δοκιμίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δοκιμίου κ. Δημήτριος Στεφανάτος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 142/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης κυλικείων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Μιχάλης Κούσης» του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 10:28
Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα