Παρ, 1/7/2022  04:12 
elenfrdeitru
Δευτέρα, 24 Μαϊος 2021 21:20

Θέρμο: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 28/5/2021 18:00

Μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 28  Μαΐου όπως ανακοινώθηκε με υπηρεσιακά, κυρίως, θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στην πρόσκληση που αφορά την 6η τακτική συνεδρίαση και υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται τα εξής:

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 6η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου (ΚΑΠΔΗΘ)» με το ποσό των 120.000,00 €.
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

2. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)» με το ποσό των 115.000,00 €.
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου».
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

4. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή υδρονομέα για το αρδευτικό δίκτυο Περέβου – Μωκηστιάνου Κοινότητας Μυρτιάς, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.
[Εισηγητής: Μυζήθρας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]

• Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

5. Καθαρισμός – Συντήρηση υδραυλάκων – δικτύων άρδευσης στις Κοινότητες Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς.
[Εισηγητής: Μυζήθρας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]
• Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης και Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

6. Ονομασία οδού στην Κοινότητα Μυρτιάς σε οδό «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ».
[Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος]
• Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

7. Επί της από 6-10-2020 αίτησης κ. Θωμά Μπαλαμάτση (αρ. 4/2020 Απόφασης Κοινότητας Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου) περί εγκατάστασης εκκλησιαστικού προσκυνήματος στον χώρο των Πηγών Αγίας Σοφίας.
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

8. Περί ψήφισης Κανονισμού χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Θέρμου.
(Αίτηση δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 67, παρ. 2.α του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

sinidisi.gr

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα