Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 10:14

Γ.Ε.Α.: Την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 (19:15) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου

Κυρίες και κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αρ.14/16-01-2023 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου 4 - ΑΓΡΙΝΙΟ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

- Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

- Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού έτους 2022, από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

- Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2023.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία-απαιτείται το ½ των μελών συν ένα - η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, οπωσδήποτε την ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Μπρέσιακας             Γεώργιος Ροΐδης

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα