ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2023 14:15

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Τετ 5/7/2023 19:00)

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση τροποποίησης δανειακής σύμβασης (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
  2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση πρόσληψης 30 ατόμων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  5. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  6. Μεταβολές και    Διαγραφές    Χρηματικών    Καταλόγων    (εισηγητής    κ.Καραπάνος    Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα