Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023 10:03

Πρόσκληση Σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Δευ 31/7/2023 19:00)

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7005/τ.Β/31-12-2022 η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχος Β 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση διοργάνωσης Εμποροπανήγυρης Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023 στο χώρο του Λιμανιού της Αμφιλοχίας, προκήρυξης χορήγησης αδειών για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, εκμίσθωσης έκτασης από τον χώρο της εμποροπανήγυρης για την λειτουργία Λούνα Παρκ, καθορισμό τελών και ορισμό επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης».

[Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Διαγραφή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Άδεια ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων»

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις».

 [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Νομιμοποίηση των εκπροσώπων μας στην Εθνική Τράπεζα».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση του 1ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου και Έκθεσης AGROWN στη Τριχωνίδα «Κτήμα Πιθάρι».

[Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αμφιλοχίας από τον Δήμο Αγρινίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Κατανομή εγκριθείσων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Αμφιλοχίας για το διδακτικό έτος 2023-2024».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός) , του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς )».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Μενιδίου)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση 2ης παράτασης , του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Μενιδίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού ( πλησίον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά στη θέση Καθαροβούνι Φλωριάδας)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης των κοινοτήτων Βρουβιανών (Οικισμοί Βρουβιανών και Αυλακίου ) Χαλκιοπούλων ( οικισμός Αγ. Βλασίου) Σταθά και Τρικλίνου )».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Στάνου στη θέση «ΑΓΡΙΛΟΣ»».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα