Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 09:33

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δευ 4/9/2023 19:00)

Την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  • Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου & Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας, για την υποστήριξη λειτουργίας του Συνδέσμου (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Όλες οι Εκδηλώσεις Σήμερα